Naujienos
Su šypsena prieš patyčias PDF

Nuotraukas galite pažiūrėti čia:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.833116550069774.1073741965.241734015874700&

 

Noriu, kad kažkas juoktųsi drauge su manimi ir liūdėtų drauge, būtų man malonus ir savo patarimais padėtų man pasirinkti, o kartais, žinoma, žavėtųsi mano nuovokumu bei įžvalgumu.

Kovo 23-27 dienomis mūsų mokykloje vyko savaitė, skirta patyčių prevencijai, „Su šypsena prieš patyčias“!

Visą savaitę mokiniai kalbėjo apie patyčias, darė gerus darbus draugams, žiūrėjo filmus, skirtus patyčių prevencijai. Kiekviena savaitės diena turėjo skirtingą veiklą.

Pirmadienį pasitikome draugiškai dalydami šypsenas kiekvienam sutiktam mokiniui ir mokytojams. Skaitėme skaitinius draugystės tema.

Antradienį ir trečiadienį pertraukų metu mokiniai rašė mintis „ Noriu tavęs paprašyti...“, taip pat dainavome draugystės dainas.

Ketvirtadienį iš draugystės gėlių, kuriose mokiniai išsakė mintis apie patyčias, rašė draugiškus palinkėjimus, puošėme medį „ Draugystės gėlės“.

Penktadienis - visos savaitės apibendrinimas. Kiekviena klasė pristatė savo kurtą emblemą pavadinimu „ Aš esu toks, koks esu“. Žaidėme žaidimus, ant sienos pakabinome stendą, ant kurio puikavosi mokinių surašytos mintys.

Aušra Damkauskienė

socialinė pedagogė

 
„Vandens savaitė 2015“ PDF

 

2015 metų kovo 23 -27 dienomis „Sveikatiados“ projekto ambasadorės R. Miškauskienė ir S. Kaminskienė organizavo veiklas, skirtas vandens dienai paminėti.

Skaityti daugiau...
 
Projektas „Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2014-2015 m.m.” PDF

 

 

 


Alovės pagrindinė mokykla pagal paraišką atrinkta dalyvauti nacionalinio lygmens  projekte  „Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2014-2015 m.m. ”  Projektą organizuoja ir vykdo Nacionalinis egzaminų centras (NEC).
Standartizuotų testų tikslas - sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti. Taigi bus įvertinti 4 ir 8 klasių mokinių pasiekimai, kuriais remiantis bus apskaičiuoti įvairūs statistiniai rodikliai, taip pat mokyklos sukuriama pridėtinė vertė. Mokiniams taip pat bus pateikti klausimynai.
Mokykla įsipareigoja :
Pagal nustatytą grafiką administruoti pateiktus standartizuotus testus laikantis Bendrosios testavimo vykdymo tvarkos, nepažeisti testavimo medžiagos konfidencialumo reikalavimų.
Užtikrinti, kad mokyklos 4 ir 8 klasėse būtų atlikti testavimai panaudojant visus (visų dalykų) pateiktus standartizuotus įrankius.
Pagal pateiktas vertinimo instrukcijas įvertinti mokinių darbus, suvesti duomenis į NEC parengtas ir pateiktas elektronines formas. Pasinaudojant specialiai parengta programa, savarankiškai pasirengti mokyklos, kiekvienos klasės ir kiekvieno vaiko mokymosi pasiekimų statistinius aprašus (profilius).
Iki 2015 m. birželio 15 d. atsiųsti NEC  nurodytu adresu užpildytas formas su mokinių testų duomenimis (be mokinių pavardžių).
Atlikti mokinių apklausą panaudojant NEC pateiktus klausimynus.
Organizuoti testų rezultatų pristatymus ir aptarimus mokykloje, informuoti tikslines grupes (mokinių tėvus, dalyko mokytojus, klasių vadovus ) apie testų rezultatus.
Užpildyti ir iki 2015 m. lapkričio 30 d. pateikti NEC nustatytos formos standartizuotų testų panaudojimo mokykloje ataskaitą.


Standartizuotų testų grafikas

Matematikos testas     -     balandžio 27 d. (4 kl.); gegužės 12 d. (8 kl)

Skaitymo testas -             balandžio 28 d. (4 kl. ); gegužės 6 d. (8 kl.);
Rašymo testas -               balandžio 29 d. (4 kl.); gegužės 7 d. (8 kl.);
Pasaulio pažinimo testas - balandžio 30 d. (4kl.)

Socialinių mokslų testas -  gegužės 14 d. (8 kl.)

Gamtos mokslų testas -    gegužės 13 d. (8 kl.)

Testų atlikmo trukmė:
4 kl. – 45 min., 8 kl. – 60 min.

Mokinių klausimynų atlikimo grafikas

4 kl. - pasirinktinai iki gegužės 6 d.

8 kl. - pasirinktinai iki gegužės 15 d.

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Petkevičienė

 
Atvirų durų diena tėvų darbovietėje PDF

Gerbiami mokinių tėvai,

Sėkmingas profesijos pasirinkimas ir asmens karjera yra ne tik mokinio, bet ir jį supančios aplinkos – tėvų, mokyklų vadovų, mokytojų, karjeros specialistų ir būsimų darbdavių – rūpestis. Mokiniui, priimančiam sprendimus, susijusius su profesijos pasirinkimu, svarbu apsilankyti savo tėvų, globėjų, senelių ir kitų artimųjų darbo aplinkoje ir susipažinti su jų profesine veikla bei pasitikrinti priimamus karjeros sprendimus.

Kviečiame tėvelius ir jų darbdavius aktyviai dalyvauti Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro inicijuojamoje Visuotinėje atvirų durų dienoje tėvų darbovietėse, kuri vyks 2015 m. balandžio 10 d. Raginame pasikviesti vaikus ir suteikti jiems galimybę susipažinti su profesijų įvairove Jūsų darbo aplinkoje.

Apie savo sprendimą dalyvauti akcijoje prašau informuoti klasės vadovą.

Direktoriaus pavaduotoja

Antr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 1

 

 

Paskaita

Gamta ir žm.

šokis/žm. s

Istorija Inform. t.

Lietuvių k.

Anglų k.

Matematika

2

 šokis

 

 

Istorija

Inform. t.

Lietuvių k.

Matematika

Paskaita

Anglų k.

3

Paskaita

 

 

Inform. t.

Lietuvių k.

   Anglų k.

Biologija

Matematika

Istorija

4

 Anglų k.

Muzika

Kūno.k.

Kūno k.

Matematika

Biologija

Inform. t

Žm. sauga

Lietuvių k

5

 

šokis

 

Muzika

Matematika

Kūno k.

Kūno k.

Istorija.

Inform. t.

Lietuvių k.

6

Spindulėlis

Matematika

Anglų k.

Istorija

Paskaita

7

 

 

 

 

 

 

Kūno k.

 

 

8

 

 

 

 

Šokio būrelis 5- 10 kl.

Paskaita pradinių kl. mokiniams  bei 9, 10 kl. mokiniams vyks biologijos kabinete.

Gamta 5 kl.  – tikybos k. ,  šokis/žm. sauga  6, - istorijos k.  biologija 8 kl.  – tikybos k.  9  kl. – istorijos k.

 
Gamtos mokslų savaitė PDF

Gamtos savaitės veiklas užfiksavo 7 klasės mokinė Kamilė Balynaitė https://www.facebook.com/media/set/?set=a.826822024032560.1073741963.241734015874700&

 

,,Mama Žeme, man gera Tavyje gyventi. Pasakiškai gražūs, žemiškai tikri tavieji kūriniai visi: medžiai, gėlės, paukščiai, gyvūnai, kalnai, vandenys...

Mama Žeme, graži esi, vienintelė tokia visoj Visatoj. Aš noriu, kad šitaip būtų per amžius."

/N. Jegelevičiūtė-Teišerskienė/

Kovo 16-20 dienomis Alovės pagrindinėje mokykloje vyko Gamtos mokslų savaitė. Biologijos, geografijos, fizikos, chemijos mokytojai organizavo įvairias veiklas tiek pamokų, tiek pertraukų metu. Į veiklas buvo įtraukta visa mokyklos bendruomenė. Pirmadienį lankėmės fizikos laboratorijoje, kur stebėjome šviesos efektus, antradienį ieškojome pavasario požymių ir ,,kalbinome" akmenis piešdami . Trečiadienį kūrybinėje laboratorijoje vyko darbai ekologine tema „Lašas po lašo...“. Iš laboratorijos ,,ištrūkę" lašeliai papuošė mokyklos medį. Ketvirtadienį 1-5 klasių mokiniai dalyvavo renginyje ,,Jau saulelė vėl atkopdama budina svietą....", kuris vyko   Alovės laisvalaikio salėjė. Tą dieną visi mokiniai dalyvavo ,,Žalioje talkoje". Penktadienis, kovo 20, Pasaulinė Žemės diena. Demonstruotas video ,, Odė gamtai", parodantis, jog nevertiname to, kas mus supa, kviečiantis susimąstyti ir keisti požiūrį, juk kiekvieno mūsų indėlis ir atsakingas požiūris į gamtą, kad ir labai mažas, duos naudos . 5-10 kl. mokiniai varžėsi viktorinoje ,,Gamtos mįslių takais ". Geriausiai sekėsi aštuntos klasės komandai, šiek tiek mažiau balų surinko septintokai ir penktokai. Jie ir pasidalino prizines vietas. Renginių metu mokiniai įgijo praktinių įgūdžių, diskutavo ir mokė vieni kitus, bendravo ir bendradarbiavo. Paskutinę gamtos mokslų savaitės dieną vyko renginių apibendrinimas, diplomų įteikimas viktorinos ir kūrybinių darbų nugalėtojams bei padėkos raštų įteikimas visoms klasėms už aktyvų dalyvavimą savaitės veiklose. Visi liko patenkinti ir laimingi, pilni gražių įspūdžių.

Loreta Alksninienė, lietuvių kalbos mokytoja

 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kitas > Pabaiga >>

Puslapis 1 iš 49
Reklaminis skydelis

Mokykla Facebook`e

Reklaminis skydelis

Apklausa